Maszyny rolnicze

Prasy Massey Ferguson

MF RB 3130F / MF RB 3130F Xtracut

2-2,40 m | 70-120 KM I 540 obr/min

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

MF RB 4160V/ MF RB 4160V Xtracut / / MF RB 4180v/ MF RB 4180v Xtracut

0,7 - 1,8 m | od 80 KM I 540 obr/min

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

PRASOOWIJARKI/OWIJARKI

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson

 • Prasy Massey Ferguson

  Massey Ferguson